Metingen

Mebe Advisering B.V. | Trillingsmetingen

Om schade aan gebouwen te voorkomen tijdens bouw- of sloopwerkzaamheden, is het van belang de voorschriften te volgen van de SBR richtlijn Schade aan gebouwen. Dit is o.a. van belang in geval van vermeende schade aan belendende percelen. Mebe Advisering B.V. kan voor u gecertificeerde rapportage verzorgen om dergelijke claims te voorkomen of te pareren.

Mebe Advisering B.V. maakt hiervoor gebruik van een Axilog -trillingsmeter. Deze meet elke beweging van een door u te bepalen object driedimensionaal. De signaalverwerking van deze apparatuur is conform de SBR richtlijn Schade aan gebouwen, DIN en BS.

Axilog-trillingsmeter
Axilog -trillingsmeter

Deze apparatuur werkt met sensoren met geofoons, ze meten elke beweging en leggen deze vast. De sensoren hebben een extreem hoge nominale gevoeligheid waardoor ze niet storingsgevoelig zijn.

De aangekoppelde computer bewaakt de integriteit van de meetgegevens. De gegevens worden gecodeerd met een sleutel die alleen het programma kent. Wijzigingen kunnen hierdoor worden gedetecteerd. Het programma is goedgekeurd door de Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration). Axilog -trillingsmeter grafiek

Onze certificaten hebben daardoor dezelfde status als ondertekende papieren documenten.

Mebe Advisering B.V. | Landmeting

Ook het inmeten van oude heipalen en funderingen behoort tot onze mogelijkheden.

Hierbij wordt met geavanceerde en geijkte apparatuur de exacte locatie vastgelegd van alle heipalen, funderingsbalken en vloeren. Mebe Advisering BV gebruikt hiervoor de Sokkia set 3110, waarmee we zeer secuur (tot op de mm nauwkeurig) afstanden, hoeken, hellingshoeken en objecten kunnen meten.

Sokkia Set 3110
Sokkia set 3110

Alle meetgegevens worden digitaal vastgelegd en zijn geschikt voor officieel goedgekeurde rapportage′s. De uiteindelijke meetgegevens kunnen eenvoudig in Autocad geïmporteerd worden, om deze zo te kunnen verwerken in een tekening.