Milieubegeleiding

Mebe Advisering B.V. is gespecialiseerd in het adviseren in milieuzaken. Alle milieuzaken worden behandeld conform de geldende wet- en regelgeving en het Arbobesluit.

Sinds de jaren zeventig zijn diverse vervuilingen in Nederland aan de kaak gesteld, zoals bodemverontreiniging in zowel het oppervlaktewater, als in bodem en grondwater. Verder zijn een aantal stoffen tegen het licht gehouden als asbest en keramische wol.

Een ieder dient tegenwoordig rekening te houden met milieuwetgevingen die absoluut niet bij iedereen bekend kunnen zijn. Steeds meer bedrijven krijgen de verplichting een milieumanagementsysteem NEN-en-ISO 14001 toe te passen. Met een milieumanagementsysteem kunt u beter controleren wat uw activiteiten, producten of services voor effect hebben op het milieu. Door het verbeteren van de milieuprestaties demonstreert u uw betrokkenheid bij duurzame ontwikkeling.

De overheid en ook de verantwoordelijken van bedrijven hechten steeds meer waarde aan het actief bezig zijn met het verminderen van werkzaamheden die schadelijk kunnen zijn voor werknemers, omgeving en het milieu.

Met een milieumanagementsysteem kunt u:

  • milieuprestaties verbeteren en uw milieurisico′s identificeren,
  • door een structurele aanpak uw milieudoelstellingen bereiken,
  • bezuinigen op kosten die gerelateerd zijn aan energieverbruik, afvalverwerking en ruwe materialen,
  • bewijzen dat u voldoet aan alle relevante milieueisen,
  • beginnen met een continue verbetering van uw prestaties ten opzichte van het milieu en versterkt u de mogelijkheden om uw strategische doelstellingen te behalen.

Daarom zeggen wij, heeft u vragen of problemen, bel ons vrijblijvend, want milieuzaken zijn ons specialisme.

 

Wij zeggen dan ook: “Laat milieuzaken niet uw toekomst bepalen.”