Begeleiding sloopprojecten

Begeleiding sloopprojecten

Verzorgen sloopbestekken en -ramingen:

U wilt nieuwbouw en u denkt de juiste locatie gevonden te hebben. Vergunningen en financiering zijn rond, er rest slechts een “klein” obstakel; er staat nog een gebouw dat gesloopt moet worden, wat dan?

Dan bestaat de mogelijkheid dat u met ons in contact treedt.

Van een rijtje noodlokalen tot een compleet gebouw met meerdere verdiepingen en complexe kelders, wij kunnen voor u verzorgen dat er een nauwkeurige kredietraming wordt opgebouwd en, in een latere fase, een RAW-bestek wordt geschreven. Wij zijn op de hoogte van de actuele (milieu)regelgeving, wij hebben ervaring met zeer complexe projecten en wij hebben contacten met alle gecertificeerde bedrijven.

U krijgt een gedetailleerd overzicht van alle te verwachten werkzaamheden en kosten, zodat u niet voor vervelende verrassingen komt te staan. Geen onverwachte bodemvervuiling die achteraf forse meerkosten met zich meebrengt, geen noodzakelijke asbestsaneringen zonder dat u dat wist.

Begeleiding sloopprojecten en directievoering:

Ook het slopen van een of meer objecten is tegenwoordig, o.a. door de scherpe mileuregels, een klus voor specialisten. Voor gecertificeerde bedrijven met kennis van materialen, van veiligheid, van wetgeving en van aanpakken.

Of het nu gaat om gecompliceerde asbestverwijdering, om ernstige bodemvervuiling of om het scheiden van materialen, Mebe Advisering B.V. begeleidt en bewaakt het hele traject van A tot Z.