Infrastructuur

Infrastructuur projectbegeleiding en advisering

Wie in Nederland heeft er nog nooit mee te maken gehad? Wordt er ergens in Nederland een straat opnieuw ingericht, gaat diezelfde straat twee maanden later weer open omdat er nog een riolering aangelegd dient te worden. Het gevolg is een mooi aangelegde straat die weer wordt opengebroken en later weer opgevuld wordt met stenen of met een laag asfalt. Is de straat eindelijk weer dicht, komen ze erachter dat er nog een kabeltje aangelegd moest worden! Dit soort gebeurtenissen veroorzaken grote frustratie bij omwonenden en bedrijven in de buurt. Maandenlange slechte bereikbaarheid betekent een financiële strop voor de ondernemers in de buurt.

Ondernemers en particulieren in Nederland zijn dan ook gebaat bij een goede planning en goed inzicht bij de persoon achter de tekentafel, die de bedenker is van de infrastructuur op de locatie.

Een project heeft grote kans van slagen als nagenoeg alle verantwoordelijkheden worden neergelegd bij één en hetzelfde bedrijf. Dit bedrijf is dan behalve voor het ontwerpen van het rioolstelsel, ook verantwoordelijk voor het ontwerpen en plannen van kabeltracés (inclusief overleg met de betrokken nutsbedrijven) en voor het ontwerpen van de straat- en parkeervoorzieningen inclusief het daarbij behorende straatmeubilair.

Als één bedrijf verantwoordelijk is voor nagenoeg het gehele project, is de kans direct een stuk kleiner dat men na de aanleg van de bestrating tot de conclusie komt dat er toch nog een kabel meer getrokken had moeten worden.

Compleet project

Op het moment dat een architect zijn bouwtekening heeft afgerond voor een nieuw bouwwerk, begint het traject voor de ontwerper van de omliggende infrastructuur. De architect levert normaliter alleen een standaardtekening voor de infrastructuur van het omliggende terrein. Zo′n tekening is vaak verre van ideaal. Zo wordt zelden rekening gehouden met de bereikbaarheid voor een vuilniswagen of verhuiswagen, wettelijke parkeerplaatsgrootte voor lang en kort parkeren en mindervalidenparkeerplaatsen. Ook wordt niet altijd rekening gehouden met de plaats van de verlichting ten opzichte van de ondergronds aanwezige riolering.

Wat mensen zich vaak niet realiseren, is het feit dat onder de grond kilometers bekabeling en riolering aanwezig is. Dit moet absoluut op ordelijke wijze aangelegd worden, want ook jaren later moet men op eenvoudige wijze kunnen bepalen waar kabels, leidingen of rioolstelsels liggen.

De ontwerper van de infrastructuur begint zijn project met het inmeten van het terrein en het reviseren van de door de architect geleverde tekening. Vervolgens wordt het omliggende terrein ontworpen volgens de huidige wet- en regelgeving, welke is vastgelegd in de CROW, ASVV 1996.

Verzorging infrastructuur door Mebe advisering bv

Bent u van plan om in de nabije toekomst een industrieterrein te ontwerpen of wilt u een parkeerplaats aanleggen bij het clubhuis van de plaatselijke voetbalvereniging?

Neem dan contact op met Mebe Advisering BV en wij maken voor u een ontwerp, compleet aangepast aan uw wensen en conform de geldende wet- en regelgeving. Tevens kunnen wij, indien gewenst, zorg dragen voor de projectbegeleiding met het daarbij behorende uitzetwerk en waterpassingen.

Al het tekenwerk behorend bij projecten, wordt uitgevoerd in Autocad, maar de mens blijft altijd de belangrijkste factor. Tevens is binnen het bedrijf ook de mogelijkheid aanwezig om de tekeningen uit te plotten op A0 t/m A4 formaat en kunnen wij zorg dragen voor het onderhoud c.q. bijwerken van revisietekeningen.

Tenslotte kunnen wij ook zorg dragen voor het schrijven van bestekken conform de RAW Systematiek, onder licentie GBW 092103, met de hierbij behorende verzorging van de aanbesteding en directie voering.